In mẫu là gì? in Proof là gì?

In mẫu là gì? in Proof là gì?

Một thuật ngữ chung cho sự lựa chọn và nhìn thấy mẫu thiết kế của bạn sẽ trông như thế nào khi in ấn thành phẩm. Hãy xem đó như là bằng chứng hoặc kịp thời phát hiện và sửa lỗi. In Chất Lượng Cao có trách nghiệm thực hiện theo đúng như mẫu quý khách đã xác nhận (sai số cho phép 10%), theo đúng thiết kế: nội dung, các phông chữ phù hợp, đồ họa, màu sắc, các lề và định vị tổng thể.
Ngoài ra in mẫu dùng để kiểm tra lại hàng hóa khi quý khách nhận thành phẩm trên tay.